Galata Kulesi Tarihi

İstanbul’u simgeleyen yapıların başında gelen Galata Kulesi tarihi sayesinde de dünyanın ilgi odağı oldu.

İstanbul’da ki önemli yapıların en başında gelen Galata Kulesi, tarihiyle ve efsaneleriyle daha çok anılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’da en fazla ziyaret ettikleri yerlerin başında olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden İsa Kulesi diye tabir edilen Galata’nın inşa tarihiyse net değildir. Tarihi açıdan büyük öneme sahip olan Galata Kulesi, birçok egemenlik tarafından çeşitli amaçlar için kullanıldı. Galata Kulesi üzerinde; Cenevizliler, Osmanlılar, Romalılar ve Venedikliler hakimiyet kurdular.

 

Galata Kulesi Hikayesi

Yapım tarihiyle ilgili net bilgilerin olmadığı Galata Kulesi, bazı kaynaklara göre M.S. 500’lü senelerde inşa edilmiştir. Tarihi Galata Bölgesi sınırlarındaki bu kule, İstanbul’un çok eski yapıları içinde bulunuyor. Osmanlı Devleti’yle Romalılar Galata Bölgesini dış mahalle diye kullanmışlardır. İstanbul’un kadılıkla yönetildiği dönemlerde Galata’da 4 önemli kadılık bölgesi içinde yer alıyordu. 1453 senesinde İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Cenevizliler ’in bölgedeki ticaret ile iskan hakları yine koruma altında olmuştur. Bölgeyle beraber Galata Kulesi mimarisi her daim koruma altında tutulmuştur.

O dönemlerde gayrimüslimlerin daha çok yaşadığı yer olarak bilinen Galata’ya aynı zamanda “karşı taraf” diye de tabir ediliyordu. Hatta 17.yy’da da Galata çevresinde; 18 tane Müslüman, 70 tane de Rum mahallesi olduğu kaynaklarda geçiyor. Galata bölgesi, kendi içerisinde bir dönem mahaller şeklinde biliniyordu. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere, fetih sonrasında şehir olarak düzenlenmiştir. Şehir olarak düzenlenmesinin arkasından da bölgeye kadı atanmıştır.

Galata Kulesi Efsaneleri

Galata Kulesi’ne ait efsaneler, kulenin ziyaretçi sayısını da önemli ölçüde artırmıştır. O efsanelerden birisi Romalılara ait olduğunu söyleyebiliriz. Onlara göre, Galata Kulesi’ne birlikte ilk çıkan çiftler kesinlikle evlenirler. 2. Efsaneyse, diğerine kıyasla masalsı birazcık kaçıyor. Kız Kulesi’yle Galata Kulesi’nin birbirlerine duydukları aşk, Galata Kulesi efsanelerindendir diyebiliriz. Kulelerin arasında boğaz yer alması nedeniyle aşkta imkânsız hale gelmiştir. Fakat Hazerfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesine tırmanmasıyla aşklarına dair ümitlerde canlanır.

Hazerfen Çelebi kanat yapıp, uçmaya başladığı esnada Galata Kulesi’nin aşk mektuplarını Kız Kulesi’ne iletir. Mektupları alan Kız Kulesi’yse aşkın verdiği heyecanla çok güzelleşir. Yıllarca insanların dillerine dolanan bu hikâye kaynaklarda, Galata Kulesi rivayeti diye geçiyor.

Galata Kulesi Kim Tarafından Yapıldı?

Bizans İmparatoru Justinianos, İstanbul için bu görkemli yapıyı M.S. 507 -508 seneleri içinde yaptırmıştır. 1348-49’da günümüzdeki Galata Kulesi, Cenevizliler tarafınca yeniden yapılmıştır. Galata Kulesi, 1445- 1446’da tam olarak günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. 1500’lü senelerdeyse Galata Kulesi’ni deprem etkilemiştir. Depremin etkilediği Galata Kulesi’ni, Mimar Murad bin Hayreddin tamir etmiştir.

Osmanlı zamanındaysa Galata Kulesi’ni, III. Selim tamir etmiştir. O dönemde kulenin üzerindeki kata cumba ilave edilmiştir. 1831 yılındaysa Galata Kulesi’nde yangın çıkar. Yangının izlerini kapatmak adına, II. Mahmut tarafından Galata Kulesi’ne 2 kat eklenir. Günümüzdeki külahı andıran damı o dönemde yapılmıştır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir