Bir Marka Nasıl Tanımlayıcı Olabilir?

Son yıllarda önemini artıran ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine büyük etkisi olan markalaşma ve patent, hak sahibinin haricindeki kişilerin o markayı kullanmasını, üretmesini, satmasını veya ithal etmesini engeller. Bu resmi belgeye patent adı verilir. Patent almak tahmin edildiği gibi çok zor bir işlem değildir. Piyasada o ürün veya markaya benzer bir hizmetin olmaması, insanlara yenilikler sunması patent almak için gerekli şartların başında gelmektedir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvuruları, Patent Enstitüsüne yapılmaktadır. Kişi, patent aldıktan sonra, marka adına ait tüm hakları da üzerine almış olur. Bu sayede başkaları tarafından o marka kullanılamaz ve hiç kimse herhangi bir hak talep edemez.

Ülkemizde patent başvurularının daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için özel patent şirketleri kurulmuştur. Marka araştırması, patent araştırması ve sorgulama işlemleri bu şirketler tarafından gerçekleştirilebilir.

Bir Markanın Tanımlayıcı Olabilmesi için Gerekli Kriterler

Bir markanın tanımlayıcı olabilmesi için bazı kriterlere uygun olması gerekir. Bir ürün veya hizmetin vasfı, cinsi, maddi değeri, kaynağı gibi etmenlerin ürünü veya hizmeti tamamlayan, tanımlayan, herkesin kullanımına açık şekilde, ayırt edici ve nitelik taşımayan, aynı zamanda genel anlam ihtiva eden işaretler tanımlayıcı olarak nitelendirilmektedir. Bu şartlara uymayanlar marka özelliği taşımaz.

Marka tescili ise patent alındıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Özellikle hukuk kavramlarını elinde bulundurmak isteyenlerin ve başkaları tarafından o markanın kullanılmasının önüne geçmek için marka tescili başvurusu yapmak gerekir. Marka tescili başvurusundan sonra ise, o markaya ait tüm haklar, başvurusu kabul edilen kişinin elinde bulunacaktır.

Patenti alınmış hizmet veya ürünlerin büyük bir kısmı marka tescili ile korunmaktadır. Büyük firmaların veya kötü niyetli şahısları, patenti elinde bulunan kişinin markasını kullanması bu sayede mümkün olmaz. Marka patent olmayan ürünler sahipsiz olarak nitelendirilebilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir