Sınıf Eğitimi Nedir?

Sınıf eğitimi eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya getirilen öğretmen, öğrenci, derslik, müfredat ve diğer ilgili araç ve gereçlerden oluşan yapının işletilmesi sürecidir.

Sınıf Eğitiminin Ögeleri Nelerdir?

En önemli öge; öğrencilerle yüz yüze olunan yer, yani sınıftır. Bunu öğrenci ve öğretmen takip etmektedir. Tüm bu ögeler eğitimin amacı olan öğrenci davranışlarının değiştirilmesi ya da yeni davranışların kazandırılması için bir araya gelerek sınıf eğitimini oluştururlar.

Sınıf Eğitimi Nasıl yapılır?

Sınıf eğitiminde her şey bir plan dahilinde yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili Eğitim-Öğretim yılı başında belirlediği kazanımlara dayanarak oluşturduğu müfredat, bu plana verilen addır. Sınıf eğitiminde müfredatta belirlenen hususlar dikkate alınarak, öğretmenler ve okul idarecileri işbirliği ile yıllık ve günlük plan olmak üzere iki farklı şekilde hazırlanmaktadır. Yıllık planda tüm eğitim yılı içerisinde işlenecek dersler ve konular yer alırken, günlük planda ise sadece gün içerisinde yapılacak derslerin daha detaylı anlatımı yer alır. Öğretmenler ve öğrenciler sınıf içerisindeki dersleri plana uygun işlemek zorundadır.

Sınıf Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin uyumu etkili bir sınıf eğitiminin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden öğretmenlerin konuya hakim, derse hazırlıklı ve eğitim için gerekli materyalleri eksiksiz temin etmeleri önemlidir. Sınıf eğitiminin diğer tarafı olan öğrencilerin derse hazır ve öğrenmeye istekli olmaları dersin iyi öğrenilmesi açısından gereklidir. Sınıf eğitiminde iki taraf arasındaki iletişimin güçlü olması derse katılımı arttıracağından dersten sağlanacak kazanımların daha etkili olmasını sağlar. Sınıf eğitiminde  iletişim sürecinin kontrolü öğretmenin sorumluluğundadır. Öğrenci ve öğretmen ders sırasında yaşadıkları iletişim problemlerini sınıf içinde çözme yolunu tercih etmektedir.

Sınıf Eğitimini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Sınıf eğitimini etkileyen etmenler iki gruba ayrılır. Bunlardan ilki sınıf içi etmenler; eğitim sürecinin taraflarını oluşturan öğretmen, öğrenci, öğrenci sayısı, sınıfın yerleşim düzeni, sınıftaki aydınlatma, doğan ışıktan yararlanma oranı, dersliklerin temizliği, sınıfların güvenliği, sınıf içi gürültü olarak sıralanır. İkincisi ise sınıf dışı etmenlerdir. Bunlar, devletin genel yönetim anlayışı, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü eğitim politikası, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yönetimleri ve ailedir.

Başarılı Bir Sınıf Eğitimi İçin Neler Gereklidir?

Eğitimin verildiği alan olarak tanımladığımız sınıf eğitiminde başarının anahtarı; ders planının dersin içeriğine göre hazırlanmış olması, ders sürelerinin doğru ayarlanmış olması, derslerin eğlenceli hale getirilmesi, ders aralarındaki dinlenme sürelerinin ayarlanması, öğrenme yöntem ve tekniklerinde yapılacak değişikliklerin, öğrencilerin yaş durumları, cinsiyet ve aile durumları göz önünde bulundurularak düzenlenmesidir.

Eğitim bilimleri alanında ideal 25 kişinin oluşturduğu gruplar olarak tanımlanan sınıf eğitimi öğrenci, öğretmen ve sınıf ortamında belli bir plan dahilinde yürütülmektedir. Bu çerçevede verilen eğitimin nasıl sağlıklı yürütüleceği, bunun için dikkat edilmesi gerekenler ve başarı anahtarı yine öğrenci, öğretmen ve sınıf içi etkileşimin düzeyine bağlıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir